Angela Peters AAG (26 juli 1973) vervult diverse rollen in de pensioensector. Zij is in december 2015 gestart bij Centraal Beheer APF. Zij heeft een belangrijke rol vervuld in het traject tot het verkrijgen van de vergunning. Sinds 15 juli 2016 is zij bestuurslid en directeur bestuursbureau bij Centraal Beheer APF.

Medio 2018 heeft zij afscheid genomen van de rol van directeur bestuursbureau. Angela is binnen Centraal Beheer APF voorzitter van de pensioencommissie en lid van de risicocommissie.

Angela is in 1995 afgestudeerd als actuaris AG na de afronding van haar studie actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is ruim 20 jaar werkzaam in de pensioensector. Zij startte haar loopbaan bij EY binnen de actuariële adviesgroep. Daarna is zij werkzaam geweest als Insurance Risk Manager bij Achmea Pensioen & Leven. In die rol was zij verantwoordelijk voor de actuariële verslaglegging, pricing en business ondersteuning van het onderdeel Pensioenverzekeren binnen de divisie Pensioen & Leven. Van 2012 tot 2015 was zij managing consultant bij Triple A – Risk Finance.

Angela is in de verschillende rollen die zij vervuld heeft verantwoordelijk geweest voor de advisering en certificering van diverse pensioenfondsen. Zij heeft de risicobeoordeling verzorgd in het kader van Due Diligence onderzoeken. Zij heeft pensioenfonds bestuurders begeleid op het gebied van ALM, herverzekering, premiebeleid en de verdere inrichting van de financiële opzet. Ook heeft zij maatwerktrainingen verzorgd. Daarnaast heeft zij werkgevers begeleid bij het hervormen van hun pensioenbeleid en hun communicatie hierover.

Angela is Adviseur WFT Pensioen. Zij is lid van het Actuarieel Genootschap, VIIP en VITP.

De nevenfuncties van Angela Peters zijn:

  • Bestuurslid bij Stichting Pensioenfonds SABIC
  • Lid bestuur Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
  • Directeur DFAP B.V.