Frans Lemkes (2 oktober 1949 in Amsterdam) is sinds medio 2021 lid van de Commissie Beleggingen en Balansbeheer bij Pensioenfonds UWV (namens de gepensioneerden). Daarvoor was hij van medio 2009 tot medio 2017 bestuurslid bij Pensioenfonds UWV (namens de medewerkers).

In het bestuur vervulde hij de functies van secretaris (lid Dagelijks Bestuur 4 jaar), voorzitter van de Commissie Audit, Financiƫn en Riskmanagement (2,5 jaar) en voorzitter van de Commissie Balansbeheer en Beleggingen (2,5 jaar).

Lemkes heeft tijdens zijn actieve loopbaan management en directie functies bekleed op het gebied van achtereenvolgens ICT, Operations en Finance, Control en Riskmanagement. Daarnaast heeft hij 30 jaar bestuurlijke/ toezichthoudende ervaring als voorzitter op verschillende terreinen (cultuur, onderwijs, sport en zorg). Van 1999 t/m 2015 was hij als docent op het gebied van inkoop, logistiek, kwaliteit, project- en risicomanagement verbonden aan het NEVI (opleidingsinstituut Inkoop).

De actieve loopbaan is in 1970 gestart in de bankwereld (ABN AMRO en Kas Bank), vervolgens in de retail (Ahold, AC Nielsen en Kruidvat), daarna als interim directeur (vastgoed bij een projectontwikkelaar en vervoer bij Eurolines) en tenslotte afgesloten bij de semi-overheid (CWI, na de fusie UWV). De laatst vervulde functie was manager Financial Planning, Control and Analysis.

De gevolgde opleidingen zijn HBO ICT, doctoraal Bedrijfseconomie (UvA), postdoctoraal CMA (Certified Management Accounting aan de VU) en Leiderschap (TIAS NIMBAS). Op pensioengebied heeft hij de opleidingen Certified Pensioen Executive (Erasmus) en Ervaren Pensioenfondsbestuurder Niveau B (SPO) afgerond. In 2017 heeft hij meegewerkt als moderator van een beleggingspanel tijdens het Institutional Investor Forum voor Noord Europa in Kopenhagen als ook het Forum voor Nederland in Amsterdam.

De rollen die hij nu vervult c.q. gaat vervullen liggen op het terrein van bestuur, toezicht en advies.