Rob Kragten (6 mei 1957, woonachtig te Rotterdam) richt zich na een lange loopbaan bij pensioenfondsen en -uitvoerders vanuit zijn eigen onderneming op rollen in bestuur en intern toezicht.

Na afronden van zijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het behalen van het kandidaatsexamen Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant heeft hij vanaf 1991 als directeur achtereenvolgend gewerkt bij de uitvoerder van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders- Afwerk- en Glaszetbedrijf en bij Pensioenfonds VolkerWessels. In zijn laatste werkkring was hij algemeen directeur en uitvoerend bestuurder bij Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland “Progress” en Stichting Pensioenfonds Unilever Forward, later gefuseerd tot Unilever APF.

Kragten was in zijn diverse rollen in de pensioensector verantwoordelijk voor en betrokken bij alle aspecten van governance, beleid en uitvoering. Voorbeelden zijn de opzet van een nieuwe CDC regeling, de overgang naar een nieuwe bestuursmodel, de oprichting van een nieuw pensioenfonds en het fuseren van twee pensioenfondsen tot een APF. Op beleggingsgebied was hij bv. als directeur van Pensioenfonds VolkerWessels verantwoordelijk voor het vormgeven van een nieuw beleggingsbeleid dat aansloot bij de risicoverdeling in de nieuwe CDC regeling. In de periode bij Unilever had de overgang naar verantwoord beleggen zijn bijzondere aandacht.

In het verlengde van zijn rollen bij uitvoerders van pensioenregelingen is Kragten verantwoordelijk geweest bij oprichting en directie van onder meer verzekeringsmaatschappijen, een arbodienst, een beleggingsmaatschappij en een uitzendbureau. Ook was hij adviseur van CAO partijen in de schildersbedrijfstak.

Vanaf 2004 was hij nauw betrokken bij de koepelorganisaties in de pensioensector. Na een korte periode als secretaris was hij bestuurslid van de Stichting OPF en later maakte hij deel uit van het bestuur en commissies van de Pensioenfederatie. Ook was hij gedurende 12 jaar bestuurslid en voorzitter van SPO.

De nevenfuncties van Rob Kragten zijn:

  • Lid bestuur Energie van Rotterdam
  • Voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds Van Lanschot