Welkom bij VCHolland Visitatie door VCHolland De visitatiematrix De leden van VCHolland Nieuws Contact met VCHolland
InleidingaanpakInhoud / ProcesVisitatiecyclusde kosten slot


Intern toezicht middels visitatieIntern toezicht begint bij het bestuur, handelt over het bestuur en eindigt bij het bestuur