Frank Rijksen (9 juli 1964, woonachtig in Rotterdam) is sinds enkele jaren voorzitter van het bestuur van Stichting Metro Pensioenfonds. Recentelijk heeft hij zijn eigen onderneming opgericht op het gebied van bestuur, advies en toezicht pensioenen.

Tot medio 2016 was Frank werkzaam als CFO bij Makro Cash & Carry Nederland. Daarvoor heeft hij verschillende CFO posities bekleed in internationale bedrijven in binnen- en buitenland.

Na zijn studies economie en rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is hij gestart in de accountantscontrolepraktijk van KPMG. Daar heeft hij zijn studie registeraccountancy afgerond.

Daarna is hij achtereenvolgens werkzaam geweest bij FrieslandCampina, Ahold en het Amerikaanse Avon Cosmetics in onder meer Duitsland, Centraal- en Oost-Europa, Centraal-Azië en de Verenigde Staten.

In zijn werkzaamheden heeft Frank leidinggegeven aan complexe veranderingsprocessen, waar hij veel bestuurlijke ervaring heeft opgedaan. Door zijn brede achtergrond verkrijgt hij snel inzicht in processen, identificeert verbeterkansen en communiceert die op een doeltreffende wijze.

Om zijn pensioenkennis verder te verdiepen heeft Frank in 2017 de studie Certified Pensioen Executive aan de Erasmus Universiteit succesvol afgerond.

De nevenfuncties van Frank Rijksen zijn:

  • Sleutelfunctiehouder Interne Audit Ahold Delhaize Pensioen (vanaf 1 feb 2023)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Xerox
  • Stichting Metro Pensioenfonds – voorzitter bestuur

Frank is lid van de maatschap van VCHolland.