John Ruben (15 augustus 1946 te Rotterdam) heeft na zijn pensionering in 2006 een eigen adviesbureau opgestart voor advisering op het gebied van pensioenzaken bij pensioenuitvoeringsorganisaties. Ruben heeft het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan doorgebracht in de sector pensioenfondsen.

In de periode 1980 tot 1987 was hij als actuaris werkzaam bij het PGGM en het Philips Pensioenfonds, daarna lid van de directie van het Philips Pensioenfonds, verantwoordelijk voor de pensioen- en actuariële zaken van het fonds.

Na de verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie van het Philips Pensioenfonds in 1990 lid van de directie van de Schootse Poort en het Philips Pension Competence Center. In die directiefuncties was Ruben als deskundige betrokken bij de ontwikkelingen zowel op financieel als inhoudelijk gebied van de pensioenregelingen van Philips in Nederland.

In de periode 2005 tot 2006 was Ruben adviseur pensioenzaken voor Philips Electronics Nederland en het Philips Pensioenfonds. Tijdens zijn actieve loopbaan was hij lid van vele externe commissies op pensioengebied. In de tachtiger jaren was Ruben lid van het bestuur van het Actuarieel Genootschap. Ruben haalde in 1981 zijn diploma actuaris.

Ruben is één van de oprichters in 2007 van VCHolland en is sindsdien betrokken geweest bij visitaties bij zowel ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. Sinds de oprichting is hij ook voorzitter van de maatschap VCHolland. Naast de uitvoering van visitaties is zijn speciale taak bij VCHolland de verzorging van het frontoffice en is hij complianceofficer.

In de periode medio 2014 tot medio 2015 is Ruben als voorzitter van de Raad van Toezicht van de mijnwerkersfondsen AFM en BMF betrokken geweest bij de liquidatie van voornoemde fondsen. Ook is hij lid van de Vereniging van Interne Toezichthouders (VITP).

De nevenfunctie(s) van John:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Xerox