Herma Polee (17 april 1959 te Groningen) heeft in 2015 HJP Penjuro opgericht, een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd in pensioenvraagstukken vanuit bestuurlijk perspectief en biedt vanuit HJP Penjuro consultancy en adviesdienstverlening aan individuele werknemers, zelfstandigen en bedrijven over diverse (juridische) aspecten van pensioenregelingen.

Het belang van een kwalitatief goed en professioneel bestuur van een pensioenfonds en het daaraan leveren van een bijdrage is een belangrijke drijfveer in haar optreden als toezichthouder bij diverse pensioenfondsen.

Zij was tot maart 2015 directeur van Gezond Transport, een paritair bestuurde organisatie in de transport en logistiek sector. Van mei 2000 tot juni 2005 was zij bij Transport en Logistiek Nederland verantwoordelijk voor het sociaal beleid , waaronder de cao-onderhandelingen en vervulde zij diverse bestuursfuncties, zoals voorzitter van het Pensioenfonds Vervoer, voorzitter van het Prepensioenfonds Vervoer en het VUT-fonds.

Herma studeerde straf- en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar meestertitel in 1982. In 2015 voltooide zij de governance leergang voor pensioenbestuurders B bij SPO: van geschikt naar ervaren.

Van 1982 tot 1991 was Herma in verschillende juridische functies werkzaam, zowel adviserend als wetgevend, bij het ministerie van Economische Zaken. In de periode van 1991 tot mei 2000 was Herma als onderhandelaar voor de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband verantwoordelijk voor de sociale plannen en (cao-) onderhandelingen voor met name de ambtelijke leden in dienst van Academische Ziekenhuizen, Universiteiten, Onderzoeksinstellingen en de GGD-en.

De nevenfunctie(s) van Herma:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Xerox
  • Lid RvT Pensioenfonds Randstad

Herma Polee is sinds 1 januari 2017 lid van de maatschap VCHolland. Zij vervult daarin tevens de functie van secretaris.