Jacques Nieuwenhuizen (27 april 1950) heeft gedurende zijn carrière meerdere management- en directiefuncties in binnen- en buitenland vervuld in de financiele-economische sector. Na zijn pensionering in 2007 is hij actief op pensioengebied in toezichthoudende functies onder meer als lid van de Raad van Toezicht en is als voorzitter betrokken geweest bij een flink aantal visitaties bij pensioenfondsen. Op ad-interim basis was hij onder meer werkzaam bij Mercer.

Daarnaast is hij in deze periode actief geweest als docent Handelswetenschappen op de Economische Hogeschool in Amsterdam. Hij is betrokken geweest bij de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs onder meer door participatie in door het Ministerie van OCW ingestelde accreditatieteams.

De ‘roots’ van zijn actieve loopbaan liggen bij de metaalindustrie (1975-1983). In deze periode was hij bij Stork Machinefabrieken werkzaam binnen de Internal Audit Department de laatste jaren als manager van een auditteam. Er is in deze functie in de breedte veel kennis opgedaan van de financieel-economische aspecten in zijn algemeen en de auditaspecten in het bijzonder.

In 1983 is hij overgestapt naar de financiële sector en heeft hij tot 1989 leiding gegeven aan een groot financieel-administratief centrum in Amsterdam binnen de bancaire sector en heeft daar zijn ervaringen opgedaan met het aansturen van omvangrijke afdelingen en het leiden van grootschalige (reorganisatie) processen. Naast het personele management waren het risicomanagement, IT en AO/IC belangrijke onderdelen van zijn functie.

In 1989 vervolgde hij zijn carrière bij de Amsterdamse Effectenbeurs waar hij tot 2007 werkzaam is geweest en verantwoordelijk was voor de financieel-economische afdelingen. In 1997 ontstond de AEX NV na de fusie tussen de Effecten- en Optiebeurs. In 2000 kwam de fusie tot stand tussen de beurzen Brussel , Parijs en Amsterdam. In 2002 werden de beurzen in Portugal en de derivatenbeurs in Londen overgenomen. Als Director Accounting en Tax was hij direct betrokken bij de fusies en overnames en verantwoordelijk voor de integratie en de reorganisatieprocessen binnen zijn aandachtsgebied. Van 2000 tot 2007 was hij verantwoordelijk voor de financiële afdelingen in Europa. Na de overname van Euronext in 2007 door NYSE (New York Stock Exchange) ging hij medio 2007 met pensioen. In dat jaar startte hij zijn eigen bedrijf op en verrichte diverse ad-Interim opdrachten.

In de periode 2008-2019 was hij van 2008 tot 2015 werkzaam als docent op deeltijdbasis betrokken bij de Economische Hogeschool in Amsterdam. Als lid van de Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Achmea in de periode 2009-2016 was hij betrokken bij de strategieontwikkeling van dit Fonds , het besluit om zelfstandig verder te gaan en de daaropvolgende transitie van een herverzekerd fonds naar een fonds met beleggingen voor eigen rekening . Van 2015 tot heden is Jacques Nieuwenhuizen als partner werkzaam bij VCHolland en heeft hij een grote ervaring opgebouwd als voorzitter van visitatiecommissies bij en veelheid van pensioenfondsen.