Mariëtte Simons (Dongen, 26 juni 1963) richt zich op diverse rollen in de pensioensector. Na ruim 10 jaar directeur te zijn geweest van Pensioenfonds SNS REAAL en enkele jaren uitvoerend bestuurder te zijn geweest bij PME, vervult zij sinds 2017 rollen bij onder andere PFZW (bestuur) en PNO Media (toezicht) en sinds medio 2021 bij BPF HiBiN (verantwoordingsorgaan). Van november 2017 tot en met maart 2021 vervulde zij de rol van bestuurssecretaris bij Pensioenfonds PostNL. Sinds november 2021 is zij adviseur integraal risicomanagement bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.  Mariëtte is sinds 2010 als docent verbonden aan SPO.

Mariëtte startte haar loopbaan in het bedrijfsleven in 1992 bij Interpolis als projectleider voor een nieuw herverzekerings-programma. Daarna werd zij manager control bij een van de business units. Bij SNS en Reaal gaf ze als manager/ lid MT leiding aan verschillende projecten, waaronder de introductie van de (chartale) euro en een programma voor een nieuwe vorm van kredietverlening voor de (klein)zakelijke markt. Daarvoor werkte zij – naast haar studie – parttime in het hoger onderwijs. Het volledige profiel is beschikbaar op LinkedIn.

Bij Pensioenfonds SNS REAAL heeft Mariëtte het bestuursbureau ‘from scratch’ opgezet. Hierdoor heeft zij op alle aandachtsgebieden van een pensioenfonds met de voeten in de klei gestaan. Dit maakt haar breed inzetbaar in verschillende rollen en op verschillende onderwerpen:

  • van het opzetten en begeleiden tot en met het beoordelen
  • van ALM-studies en beleggingen tot actuarieel rapport, van pensioenwetgeving en communicatie tot governance en compliance.


Mariëtte is meer dan 15 jaar docent geweest bij Tilburg University & TIAS Business School, voornamelijk op het gebied van ondernemingsfinanciering (inclusief beleggingstheorie). Sinds 2007 is Mariëtte docent bij SPO, waarbij zij ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Zij wordt ook regelmatig gevraagd als spreekster / panellid. Mariëtte is lid van o.a. KPS en VITP.

Mariëtte heeft 2 doctoraalstudies afgerond aan de Universiteit van Tilburg:

  • bedrijfseconomie met specialisatie ‘beleggingstheorie’. Het onderwerp van haar afstudeerwerkstuk (1991) is nog steeds actueel: de beheersing van het (reële) renterisico bij pensioenfondsen’.
  • taal- en literatuurwetenschappen, met specialisatie ‘tekstwetenschap’ (1985), een studie die nog steeds goed van pas komt, ook in de pensioensector.

Daarnaast heeft Mariëtte de eerste fase van de NIVRA-opleiding voltooid (1988), een bachelor behaald op het gebied van pensioenen (Bachelor in Pensions and Life Assurance, 2006) en mag zij de titel Certified Pensions Advisor voeren.

Zij onderhoudt haar kennis door regelmatig Masterclasses en leergangen te volgen bij gecertificeerde opleidingsinstituten.

De nevenfuncties van Mariette Simons zijn:

  • Lid bestuur en beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), gekozen door pensioengerechtigden
  • Lid VO BPF HiBin, gekozen door pensioengerechtigden

  • Docent SPO
  • Lid Raad van Advies en Redactieraad Pensioen, Bestuur en Management

  • Lid adviesraad IIR

Mariëtte Simons is sinds januari 2020 lid van de maatschap en tevens lid van de VITP en KPS.