Privacyverklaring

VCHolland behandelt de gegevens die binnenkomen via de VCHolland website met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring wil VCHolland u informeren over de gegevens die VCHolland via de website verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Invulling visitatiematrix
In de visitatiematrix worden geen gegevens gevraagd die op natuurlijke personen herleidbaar zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat geen gegevens omtrent natuurlijke personen, anders dan gegevens die reeds op uw eigen website of in uw jaarverslag openbaar zijn gemaakt, in de antwoorden op de vragen in de visitatiematrix worden verwerkt.

Cookies
Door VCHolland worden geen statistieken- of marketingcookies op uw computer geplaatst voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Wij gebruiken enkel noodzakelijke cookies, die helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Google reCAPTCHA V3
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.