Privacyverklaring

VCHolland behandelt de gegevens die binnenkomen via de VCHolland website met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring wil VCHolland u informeren over de gegevens die VCHolland via de website verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Invulling visitatiematrix
In de visitatiematrix worden geen gegevens gevraagd die op natuurlijke personen herleidbaar zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat geen gegevens omtrent natuurlijke personen, anders dan gegevens die reeds op uw eigen website of in uw jaarverslag openbaar zijn gemaakt, in de antwoorden op de vragen in de visitatiematrix worden verwerkt.

Cookies
Door VCHolland worden geen statistieken- of marketingcookies op uw computer geplaatst voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Wij gebruiken enkel noodzakelijke cookies, die helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.