Ton van der Linden (16 augustus 1955 in Roosendaal en Nispen) heeft in zijn actieve loopbaan 40 jaar voor ExxonMobil gewerkt. Sinds 2012 was hij CFO van de ExxonMobil dochtermaatschappijen in de Benelux.

Ook was hij nauw betrokken bij het ondernemingspensioenfonds als lid (sinds 1994) c.q. voorzitter (vanaf 2004) van de beleggingscommissie en vervolgens vanaf 2012 voorzitter van de pensioenfondsen in Nederland en België. In 2021 ging hij met pensioen.

Ton studeerde bedrijfs- en monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg, en werd vervolgens docent economie aan de toenmalige Hogere Krijgsschool in Den Haag. In 1981 begon hij zijn loopbaan bij Esso Nederland en vervulde in de eerste helft van zijn carrière een groot aantal functies in Nederland, de USA en Groot-Brittannië, in financiële afdelingen maar ook in HR, IT en de Upstream tak van het bedrijf.

In 2006 werd hij manager van het EAME Treasury Center dat verantwoordelijk is voor alle cash management in Europa, Afrika en Midden-Oosten, en vanuit haar locatie in Breda alle kasstromen centraliseert, en alle wisselkoerstransacties uitvoert. In 2012 werd hij benoemd als CFO van ExxonMobil’s Benelux organisatie. Hij was ook betrokken bij de GasTerra organisatie als lid en later voorzitter van haar Audit Committee.

Als voorzitter van ExxonMobil pensioenfonds was hij ondermeer verantwoordelijk voor het oprichten van een cross-border pensioenfonds in België dat inmiddels de pensioenplannen van een drietal landen uitvoert: Nederland, België en Frankrijk, met aparte “Afzonderlijke Vermogens” voor elk land. Bijgevolg werd het Nederlandse fonds in 2018 geliquideerd na een bestaansgeschiedenis van ruim 110 jaar.