Mariëtte Simons

Mariëtte Simons (Dongen, 26 juni 1963) richt zich op diverse rollen in de pensioensector. Na ruim 10 jaar directeur te zijn geweest van Pensioenfonds SNS REAAL en enkele jaren uitvoerend bestuurder te zijn geweest bij PME, vervult zij sinds 2017 rollen bij onder andere PFZW (bestuur) en PNO Media (toezicht) en BPF HiBiN (verantwoordingsorgaan). Van […]

John Ruben

John Ruben (15 augustus 1946 te Rotterdam) heeft na zijn pensionering in 2006 een eigen adviesbureau opgestart voor advisering op het gebied van pensioenzaken bij pensioenuitvoeringsorganisaties. Ruben heeft het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan doorgebracht in de sector pensioenfondsen. In de periode 1980 tot 1987 was hij als actuaris werkzaam bij het PGGM en […]

Frank Rijksen

Frank Rijksen (9 juli 1964, woonachtig in Rotterdam) is sinds enkele jaren voorzitter van het bestuur van Stichting Metro Pensioenfonds. Recentelijk heeft hij zijn eigen onderneming opgericht op het gebied van bestuur, advies en toezicht pensioenen. Tot medio 2016 was Frank werkzaam als CFO bij Makro Cash & Carry Nederland. Daarvoor heeft hij verschillende CFO […]

Herma Polee

Herma Polee (17 april 1959 te Groningen) heeft in 2015 HJP Penjuro opgericht, een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd in pensioenvraagstukken vanuit bestuurlijk perspectief en biedt vanuit HJP Penjuro consultancy en adviesdienstverlening aan individuele werknemers, zelfstandigen en bedrijven over diverse (juridische) aspecten van pensioenregelingen. Het belang van een kwalitatief goed en professioneel bestuur van een pensioenfonds en […]

Angela Peters

Angela Peters AAG (26 juli 1973) vervult diverse rollen in de pensioensector. Zij is in december 2015 gestart bij Centraal Beheer APF. Zij heeft een belangrijke rol vervuld in het traject tot het verkrijgen van de vergunning. Sinds 15 juli 2016 is zij bestuurslid en directeur bestuursbureau bij Centraal Beheer APF. Medio 2018 heeft zij […]

Jacques Nieuwenhuizen

Jacques Nieuwenhuizen (27 april 1950) heeft gedurende zijn carrière meerdere management- en directiefuncties in binnen- en buitenland vervuld in de financiele-economische sector. Na zijn pensionering in 2007 is hij actief op pensioengebied in toezichthoudende functies onder meer als lid van de Raad van Toezicht en is als voorzitter betrokken geweest bij een flink aantal visitaties […]

Frans Lemkes

Frans Lemkes (2 oktober 1949 in Amsterdam) is sinds medio 2021 lid van de Commissie Beleggingen en Balansbeheer bij Pensioenfonds UWV (namens de gepensioneerden). Daarvoor was hij van medio 2009 tot medio 2017 bestuurslid bij Pensioenfonds UWV (namens de medewerkers).In het bestuur vervulde hij de functies van secretaris (lid Dagelijks Bestuur 4 jaar), voorzitter van […]

Rob Kragten

Rob Kragten (6 mei 1957, woonachtig te Rotterdam) richt zich na een lange loopbaan bij pensioenfondsen en -uitvoerders vanuit zijn eigen onderneming op rollen in bestuur en intern toezicht.Na afronden van zijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het behalen van het kandidaatsexamen Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant heeft hij vanaf 1991 […]